2000px Flag of the United Kingdom.svg

 English version

Postęp technologiczny i rozwój potrzeb użytkowników generuje różnorodne możliwości dla bibliotek. Oprócz tradycyjnych funkcji książnice zaczynają realizować model biblioteki otwartej, hybrydowej. Nieobca jest też im funkcja „biblioteki jako trzeciego miejsca” sformułowana przez Raya Oldenburga. Mówi się nawet, że w ostatnich latach jesteśmy świadkami prawdziwego library boom. Jak przebiegają te zmiany (architektoniczne, technologiczne i upowszechnieniowe) i czy traci na tym „tożsamość” biblioteki publicznej; jak wygląda dzisiaj kultura organizacyjna bibliotek, o której pisze w swoich publikacjach prof. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert i wreszcie: czy potrzebna jest tym zmianom „hałaśliwa” promocja? Jak przekonać bibliotekarzy i użytkowników do nieodzownych zmian? Jak zainteresować media promocją nowych usług bibliotecznych? Jakie są granice nowej oferty?
W rezultacie: co zrobić, aby usługa „trzeciego miejsca” nie zastąpiła tego, co w bibliotece najważniejsze?

JC8A5010Założeniem konferencji jest konfrontacja poglądów i opinii teoretyków oraz praktyków z kraju i zagranicy na temat przestrzeni współczesnych wielofunkcyjnych obiektów, w tym bibliotek multimedialnych - przestrzeń architektoniczna, społeczna, wirtualna (biblioteka w chmurze); przestrzeń kulturalna, edukacyjna i naukowa; przestrzeń odbiorcy, przestrzeń bibliotekarza i animatora, przestrzeń zbiorów. Ważnym celem jest prezentacja najciekawszych rozwiązań architektonicznych i funkcjonalnych realizacji (od mediatek we Wrocławiu do Sopoteki). Dyskursem objęte zostaną wartości (dodane) naddane we współczesnej bibliotece: kultura (umiejętność jej adaptacji we współczesnej przestrzeni i ofercie bibliotek), nowe technologie w bibliotece (e-usługi) i ich akceptacja przez użytkowników, realizacje i modernizacje w dużych i mniejszych bibliotekach publicznych.

IMG 2966Wiodącą inspiracją naukowej debaty pozostaje rządowy program umożliwiający i inspirujący zmiany infrastrukturalne w bibliotekach publicznych: od roku 2011 Program Wieloletni Kultura+, Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek 2011-2015”, od roku 2016 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020”.

Mamy nadzieję, że twórcze spotkanie teoretyków i praktyków, wymiana kontaktów i doświadczeń zaowocuje kolejnymi inwestycjami wzmacniającymi potencjał bibliotek publicznych, sprzyjającymi rozwojowi oferty oraz roli, jakie pełnią te instytucje kultury w lokalnych środowiskach.

W imieniu Rady Programowej
dr Andrzej Buck
Dyrektor WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, kierownik konferencji

dr Przemysław Bartkowiak
sekretarz konferencji